U bevindt zich hier: Home > Over de Piet Roordakliniek > Cliënttypering

Cliënttypering

Vanuit de Effectevaluatie van de Piet Roordakliniek (AIAR, 2007) wordt bijna driekwart van de cliënten met verslavingsproblematiek en antisociale persoonlijkheid gekenmerkt. Dit is niet verwonderlijk vanuit de ervaring dat ernstige verslavingsproblematiek vaak aanleiding geeft tot criminaliteit. Dit sluit ook aan bij de toenemende aanwijzingen dat voor antisociaal gedrag, verslaving en psychotische kwetsbaarheid een gemeenschappelijke erfelijke factor bestaat. Omdat de stoornissen naast elkaar voorkomen hebben wij gekozen voor een integrale aanpak waarbij de stoornissen gelijktijdig worden behandeld. De Piet Roordakliniek heeft hiermee zijn beide herkenbare pijlers in zijn specifieke aanpak gericht op criminaliteit en verslaving. Wij hechten er grote waarde aan bestaande wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen zo veel mogelijk te volgen.

Kenmerken:

  • Verslaving op de voorgrond
  • Persoonlijkheidsproblematiek (veelal antisociaal)
  • Tevens vaak sprake van: ADHD, autismespectrum stoornissen, (laag) gemiddeld IQ, trauma
  • Problemen / onderontwikkeling op alle levensgebieden


Contra indicaties:

  • Specifieke delictproblematiek zeden (seksuele stoornissen als grondslag voor delictgedrag)
  • Groepsongeschiktheid (persoonlijkheidsproblematiek / agressie)IQ≤ 70; bij IQ 70 tot 80: afhankelijk van de onderliggende scores