U bevindt zich hier: Home > Over de Piet Roordakliniek > Behandelaanbod

Behandelaanbod

Bij onze aanpak van verslaving en criminaliteit richten wij ons op vroegsignalering. Vroegsignalering is een methodiek waarbij gezocht wordt naar signalen die opvolgend gedrag kunnen voorspellen. In de behandeling nodigen we cliënten uit om als een buitenstaander te leren kijken naar het eigen gedrag. Gedrag herhaalt zich en vertoont in de praktijk vaak dezelfde voorafgaande stappen. Stappen waar cliënten zich vaak niet van bewust zijn.

Het leren herkennen van eerste veranderingen in gedachten, gevoelens en gedrag is de basis voor een terugvalpreventieplan. In het terugvalpreventieplan worden de signalen vastgelegd en voorzien van acties die de cliënt kan inzetten om risicosituaties te voorkomen. Met dit plan proberen we te helpen bij het bijtijds herkennen van verhoogde risicosituaties. Vervolgens spreken wij cliënten aan op de verantwoordelijkheid om in dit soort situaties te zoeken naar een oplossing zonder middelengebruik en criminaliteit.

De praktijk leert dat met het aangaan van contacten buiten de kliniek, mensen in de omgeving meehelpen bij het herkennen van de eerste stappen van een terugval.  Wij hebben een gestructureerd en ondersteunend behandelklimaat. Duidelijkheid, voorspelbaarheid, openheid, dagritme en leren in de groep van elkaar, zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.

In het gehele traject blijft de vroegsignaleringsmethodiek centraal staan.