U bevindt zich hier: Home > Aanmelden

Aanmelden

De eindverantwoordelijkheid voor de indicatiestelling, zorgtoeleiding, plaatsing en inkoop van de forensische psychiatrische zorg bij het Ministerie van Justitie.

Indicatie en aanmelding voor de Piet Roordakliniek wordt gedaan door het NIFP IFZ. Een aanmelding kan aangevraagd worden door de reclassering of het PMO van de PI (gevangeniswezen), in Ifzo. Opname op de locatie Zutphen en Apeldoorn vindt plaatst op basis van een passende justitiële titel.

Opname onder een Justitiële titel is mogelijk op:

  • Schorsing met voorwaarden, met als voorwaarde klinische behandeling
  • Alle Voorwaardelijke vonnissen / Voorwaardelijke VI, met als voorwaarde klinische behandeling
  • Plaatsing tijdens laatste jaar van detentie in het kader van detentiefasering (art. 43.3 Pbw / penitentiair programma)
  • ISD (met voorwaarden)

Voor een verwijzing is het altijd mogelijk om ook rechtstreeks contact te leggen met de kliniek. Hierbij kan in goed overleg afgestemd worden welke stappen gezet moeten worden voor de aanmelding. We zijn bereid om mee te denken, en onze expertise op het gebied van verslaving en criminaliteit in te zetten voor een goed behandeladvies.